Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)
 • (Nguyễn Thanh Thủy)

Điều tra ý kiến

Theo bạn trang này như thế nào?
Nội dung chưa hay lắm;
Nội dung tạm được;
Nội dung hay;
Nội dung rất hay;
Cần thêm các nội dung khác.

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tra điểm thi ĐH - CĐ

  4 Đề Tin học 11 - HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:59' 13-12-2010
  Dung lượng: 36.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên: ………………………………….. KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC
  Lớp: 11…. Thời gian: 45 phút

  Đề 01
  Câu 1. Nêu quy tắc đặt tên trong Turbo Pascal? Theo quy tắc đặt tên đó hãy nêu 3 tên đúng và 3 tên sai. (1.5 điểm)
  Câu 2. Viết cú pháp, cách thực hiện câu lệnh for – do dạng lùi? Cho ví dụ. (1.5 điểm)
  Câu 3. Viết cú pháp các thủ tục nhập dữ liệu vào từ bàn phím? Cho ví dụ (1.5 điểm)
  Câu 4. Viết cú pháp khai báo biến và cho ví dụ. (1 điểm)
  Câu 5. Chuyển biểu thức toán học sau sang dạng biểu thức trong Pascal:
   (1.5 điểm)
  Câu 6. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N. Tính và đưa ra màn hình tổng S = 1 + 3 + 5 + … + N (Tính tổng các số lẻ) (3 điểm)

  Đề 02
  Câu 1. Nêu cú pháp khai thư viên và cho ví dụ. (1 điểm)
  Câu 2. Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép? (1 điểm)
  Câu 3. Viết cú pháp, vẽ lưu đồ, cho biết ý nghĩa của câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ. Cho ví dụ. (2 điểm)
  Câu 4. Viết cú pháp, cách thực hiện câu lệnh While – do? Cho ví dụ. (1.5 điểm)
  Câu 5. Chuyển biểu thức toán học sau sang dạng biểu thức trong Pascal:
   (1.5 điểm)
  Câu 6. Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của 2 số nguyên dương A và B. Biết A và B được nhập từ bàn phím. (3 điểm)

  Đề 03
  Câu 1. Viết cú pháp khai báo tên chương trình và cho ví dụ (1 điểm)
  Câu 2. Viết cú pháp, cách thực hiện câu lệnh for – do dạng tiến? Cho ví dụ (1.5 điểm)
  Câu 3. Viết cú pháp các thủ tục đưa dữ liệu ra màn hình? Cho ví dụ (1.5 điểm)
  Câu 4. Nêu khái niệm hằng và biến? Cho ví dụ (1.5 điểm)
  Câu 5. Chuyển biểu thức toán học sau sang dạng biểu thức trong Pascal:
   (1.5 điểm)
  Câu 6. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N. Tính và đưa ra màn hình tích S = 2 * 4 * 6 * … * N (Tính tích các số chẵn) (3 điểm)

  Đề 04
  Câu 1. Viết cú pháp khai báo hằng và cho ví dụ (1 điểm)
  Câu 2. Nêu khái niệm lập trình và cho biết chức năng của chương trình dịch? (1 điểm)
  Câu 3. Viết cú pháp, cách thực hiện câu lệnh While – do? Cho ví dụ (1.5 điểm)
  Câu 4. Viết cú pháp, vẽ lưu đồ, cho biết ý nghĩa của câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu. Cho ví dụ (2 điểm)
  Câu 5. Chuyển biểu thức toán học sau sang dạng biểu thức trong Pascal:
   (1.5 điểm)
  Câu 6. Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương A và B (A < B), tính và đưa ra màn hình tổng các số chia hết cho 2 trong phạm vi từ A đến B. (3 điểm)
   
  Gửi ý kiến