Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)
 • (Nguyễn Thanh Thủy)

Điều tra ý kiến

Theo bạn trang này như thế nào?
Nội dung chưa hay lắm;
Nội dung tạm được;
Nội dung hay;
Nội dung rất hay;
Cần thêm các nội dung khác.

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tra điểm thi ĐH - CĐ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thanh Minh
  Ngày gửi: 20h:15' 18-10-2010
  Dung lượng: 137.2 KB
  Số lượt tải: 399
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Đề bài
  Đáp án
  I. Hàm số liên tục tại một điểm
  Hàm số liên tục
  Tính giá trị của mỗi hàm số tại x=-1và so sánh với giới hạn (nếu có) của mỗi hàm số.
  b) Nêu nhận xét về đồ thị của mỗi hàm số khi đi qua điểm có hoành độ x =-1.
  b) +) Đồ thị hàm số y = f(x) là một đường liền khi đi qua điểm có
  hoành độ x = -1.
  +) Đồ thị hàm số y = g(x) bị đứt khi đi qua điểm có hoành độ x = -1.
  Đáp án
  a) Ta có: +) f(-1) = -1, g(-1) = 0.
  Hàm số liên tục
  I. Hàm số liên tục tại một điểm
  Định nghĩa1:
   Hµm sè y=f(x) kh«ng liªn tôc t¹i ®iÓm x0 ®­îc gäi lµ gi¸n ®o¹n t¹i ®iÓm ®ã
  Ví dụ 1:
  Lời giải:
  Vậy: Hàm số f(x) liên tục tại x0 = 3
  I. Hàm số liên tục tại một điểm
  II. Hàm số liên tục trên một khoảng
  Định nghĩa2:

  Hàm số liên tục
  Chú ý: Khái niệm hàm số liên tục trên nửa khoảng, như (a;b], [a;- ?), . được định nghĩa tương tự.
  Nhân xét:
  Nhân xét
  1) Đồ thị hàm số y= f(x) liên tục trên một khoảng là một đường liền trên khoảng đó.(Hình 1)
  2) Hình 2 là một ví dụ về đồ thị hàm số y= g(x) không liên tục trên một khoảng
  III. Một số định lý cơ bản
  Định lý1:
  Hàm số liên tục
  a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập x¸c ®Þnh
  b) Hàm số phân thức hữu tỉ và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định của chúng.
  Định lý2:
  Nếu hai hàm số y = f(x) và y = g(x) liên tục tại x0 thì:
  a) Các hàm số y = f(x)  g(x), y = f(x).g(x) liên tục tại x 0.
  Hàm số liên tục
  Ví dụ 2:
  III. Một số định lý cơ bản
  Xét tính liên tục của hàm số trên tập xác định của nó.
  Lời giải:
   Nếu x ≠ 2 th×
  có tập xác định là:
  D = (- ; 2)  (2; + ).
  Suy ra h(x) liên tục trên (- ?; 2) ? (2; + ?)
   Nếu x = 2 th× h(2) =-3
  Vậy hàm số không liên tục tại x = 2 .
  Kết luận: Hm s? liờn t?c trờn (-?; 2) , (2;+ ?) v giỏn do?n t?i x = 2 .
  Hàm số liên tục
  III. Một số định lý cơ bản
  Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2, cần thay số -3 bằng số nào để được một hàm số liên tục trên tập số thực?
  Đồ thị:
  2
  2
  -3
  Hàm số liên tục
  Hàm số liên tục
  III. Một số định lý cơ bản
  Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2, cần thay số -3 bằng số nào để được một hàm số liên tục trên tập số thực?
  Giả sử hàm số y= f(x) liên tục trên [a;b] với f(a) và f(b) trái dấu. Hỏi đồ thị hàm số có cắt trục hoành tại điểm thuộc (a;b) không?
  Bạn Hưng trả lời:
  Sai
  Bạn Lan trả lời:
  Đúng
  Bạn Tuấn trả lời:
  Sai
  Vì : y2 = x không phải là hàm số biến x
  Hàm số liên tục
  Định lý3:
  III. Một số định lý cơ bản
  Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên [a;b] và f(a).f(b) < 0, thì tồn tại ít nhất một điểm c(a;b) sao cho f(c) = 0 .  Hàm số liên tục
  III. Một số định lý cơ bản
  Định lý3:
  Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên [a;b] và f(a).f(b) < 0, thì ph­¬ng tr×nh f(x) = 0 cã ít nhất một nghiÖm n»m trong (a;b).
  Chứng minh pt: x3 + 2x – 5 = 0 có ít nhất một nghiệm .
   Ta cã: f(1) = 13 + 2.1 – 5 = -2, f(3) = 33 + 2.3 – 5 = 28
   f(1).f(3) = (-2).28 < 0
  Ví dụ 3:
  Lời giải:
  Vậy phương trình f(x) = 0 cú ớt nh?t m?t nghi?m x0 ? (1; 3).
  Hàm số liên tục
  III. Một số định lý cơ bản
  Trong ví dụ 3, hãy tìm hai số a, b thoả mãn 1< a < b < 3 sao cho phương trình (1) có nghiệm thuộc (a; b).
  Ví dụ 3:
  Chứng minh rằng phương trình: x3 +2x – 5 = 0 (1)
  có ít nhất một nghiệm.
  Củng cố
  Định a để hàm số liên tục tại x = 1.
  Đề bài
  Đáp án
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓