Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)
 • (Nguyễn Thanh Thủy)

Điều tra ý kiến

Theo bạn trang này như thế nào?
Nội dung chưa hay lắm;
Nội dung tạm được;
Nội dung hay;
Nội dung rất hay;
Cần thêm các nội dung khác.

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tra điểm thi ĐH - CĐ

  Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:47' 02-01-2012
  Dung lượng: 171.5 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên
  Author
  admin
  Category
  Văn bản
  Comments
  No Comment
  Tags
  chuong trinh dai hoi doan, Hồ Chí Minh, mau bao cao doan thanh nien, mau chuong trinh dai hoi doan, mau chuong trinh hop doan, tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn bản, ý thức tổ chức kỷ luật
  Mẫu chương trình điều hành Đại hội Đoàn thanh niên :
  Mẫu chương trình điều hành Đại hôi Đoàn
  Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh
  BCH Đoàn ……………………………………………
  ***********
  (đóng dấu treo BCH)
  Biên bản kiểm phiếu
  Bầu ban chấp hành Đoàn ……………………………………………………..
  Nhiệm kỳ………………………….
  Hôm nay, vào hồi ……. giờ ……. ngày….. tháng …. năm ………
  Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: ………..  đ/c
  1.Ч/c……………………………………………..Trưởng ban
  Đ/c ……………………………………………… Uỷ viên
  Đ/c ………………………………………………… – nt -
  Đ/c ………………………………………………… – nt -
  Đ/c ………………………………………………… – nt -
  Căn cứ vào danh sách ứng, đề cử đã được Đại hội thống nhất biểu quyết là ……. đ/c để bầu ……đ/c vào Ban chấp hành Đoàn …………………………………………. khoá ….., nhiệm kỳ ……………………..
  Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:
  - Tổng số đại biểu được triệu tập là: ………. đ/c
  - Tổng số đại biểu có mặt khi bầu cử là: ………đ/c
  - Tổng số phiếu phát ra: ………. phiếu
  - Số phiếu thu về: ………. phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: ………… phiếu
  * Kết quả kiểm phiếu cụ thể cho từng người (xếp theo thứ tự bảng chữ cái A,B,C…) như sau:
  STT
  Họ và tên
  Số phiếu được bầu
  Đạt tỷ lệ (%)
  (So với tổng số phiếu bầu)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  10.
  
  
  
  
  11.
  
  
  
  
  - Căn cứ mục 2 điều 9 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.
  - Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng uỷ viên BCH khoá ….nhiệm kỳ ………………….. đã được Đại hội biểu quyết thống nhất, các đồng chí sau đây đã trúng cử vào danh sách BCH Đoàn …………………………………………………….., nhiệm kỳ …………………………………………
  (Xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):
  stt
  Họ và tênH
  Số phiếu được bầu
  Tỷ lệ %
  (So với tổng số phiếu bầu)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Biên bản này được lập thành 02 bảnB, thông qua Đại hội vào hồi……giờ…..      ngày…..tháng …. năm……….., đã đọc lại cho các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng nghe, công nhận là đúng, không có ý kiến gì khác.
  T/m Đoàn chủ tịch                                                              T/m Ban kiểm phiếu
  Chương trình điều hành đại hội
  STT
  Thời gian
  Nội dung chương trình
  người giới thiệu
  người thực hiện
  
  
  
  Văn nghệ chào mừng
  
  
  
  
  
  Chào cờ (hát Quốc cah, bài ca chính thức của Đoàn) tuyên bố lý do, khai mạc ĐH và giới thiệu đại biểu
  
  
  
  
  
  Bầu Đoàn chủ tịch, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu (Nếu cóN), mời đoàn chủ tịch lên làm việc.
  
  
  
  
  
  Đoàn chủ tịch giới thiệu đoàn thư ký, mời thư ký lên làm việc.
  Đoàn chủ tịch công bố chương trình, thời gian làm việc của Đại hội.
  
  
  
  
  
  Trình bày báo cáo tổng kết, có kiểm điểm của BCH;  chương trình công tác nhiệm kỳ tới
  Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của ĐH Đoàn cấp trên.
  
  
  
  
  
  Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (nếu có).
  
  
  
  
  
  Thảo luận các báo cáo
  
  
  
  
  
  Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo đề án nhân sự BCH khoá mới, ĐH thảo luận, biểu quyết thông qua đề án; ĐH ứng đề cử; biểu quyết, chốt danh sách bầu cử. Bầu ban kiểm phiếu, mời kiểm phiếu làm việc (đi in phiếu).
  
  
  
  
  
  Tiếp tục tham luận
  
  
  
  10.
  
  ĐH bầu cử (Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn, tiến hành phát, thu phiếu, đi kiểm phiếu).
  
  
  
  11.
  
  Hướng dẫn ĐH bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đoàn cấp trên (nếu có)
  
  
  
  12.
  
  -
   
  Gửi ý kiến