Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)
 • (Nguyễn Thanh Thủy)

Điều tra ý kiến

Theo bạn trang này như thế nào?
Nội dung chưa hay lắm;
Nội dung tạm được;
Nội dung hay;
Nội dung rất hay;
Cần thêm các nội dung khác.

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tra điểm thi ĐH - CĐ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm.
  Người gửi: Trần Việt Thao
  Ngày gửi: 11h:18' 26-10-2010
  Dung lượng: 685.6 KB
  Số lượt tải: 137
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 3:TCH CUA VECTO VễI MOT SO
  Cho
  Xác định độ dài và hướng của véc tơ
  A
  B
  C
  =>
  =
  Độ dài:
  Hướng:
  Ta viết
  A
  B
  C
  Độ dài:
  Hướng:
  1.Định nghia
  Cho số k ? 0 và véc tơ
  Tích của véc tơ
  Với một số k là một véc tơ, kí hiệu là
  Hướng của
  k > 0 =>
  cùng hướng
  k < 0 =>
  ngược hướng
  Độ dài
  Quy ước:
  Ví dụ :Cho G là trọng tâm của tam giác ABC,D và E lần lượt là trung
  điểm của BC và AC
  B
  C
  A
  ?
  D
  /
  /
  ?
  G
  ? E
  Khi đó ta có
  //
  //
  2.Tính chất
  Tìm véc tơ đối của vcs tơ 3a
  và 3a - 4 b
  Véc tơ đối của véc tơ 3 a
  là véc tơ - (3 a )
  = (- 3) a
  Véc tơ đối của véc tơ 3 a - 4 b
  là véc tơ - (3 a - 4 b )
  = - 3 a + 4b
  3.Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác.
  a) Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M ta có
  b)Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có
  4.Điều kiện hai véc tơ cùng phương
  Chứng minh:
  =>
  <=
  Nhận xét:
  A,B,C thẳng hàng ?
  Ta đã biết
  A
  B
  C
  * 2 véc tơ cộng thành 1 véc tơ
  ? Một véc tơ có phân tích thành
  tổng của hai véc tơ nào đó không?
  6.Phân tích một véc tơ theo hai véc tơ không cùng phương
  O
  A
  B
  C
  A`
  B`
  Bộ số h và k là duy nhất
  Bài toán :Cho tam giác ABC với trọng tâm G.Gọi I là trung
  điểm của đoạn AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho
  b) Chứng minh ba điểm C,I,K thẳng hàng.
  Bài giải:
  Câu hỏi và bài tập
  Câu hỏi và bài tập
  2.Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC.Hãy phân tích
  Câu hỏi và bài tập
  3.Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC lấy điểm m sao
  Câu hỏi và bài tập
  4.Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của AM
  Chứng minh rằng:
  ,với O là điểm tuỳ ý.
  Câu hỏi và bài tập
  5.Gọi M và N lần lượt là trung điểm các cạnh Ab và CD của tứ giác
  ABCD.Chứng minh rằng:
  Câu hỏi và bài tập
  Câu hỏi và bài tập
  Câu hỏi và bài tập
  8.Cho lục giác ABCDF ,gọi M,N.P,Q,R.S lần lượt là trung điểm của
  các cạnh AB,BC,CD,DE,EF,FA.Chứng minh rằng hai tam giác MPR
  và NQS có cùng trọng tâm.
  Câu hỏi và bài tập
  9.Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tuỳ ý
  trong tam giác.Gọi D,E,F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M
  đến BC,AC,AB.Chứng minh rằng
  Bài tập về nhà
  I-Lý thuyết:
  *)Định nghĩa tích của một số với một véc tơ.
  *) Cách xác định véc tơ ka.
  *) Điều kiện để hai véc tơ cùng phương.
  *) Phương pháp phân tích một véc tơ theo hai véc tơ không cùng phương
  II- Bài tập: từ bài 1 đến bài 9 (sgk)
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓